Na podlagi 10. člena Pravilnika o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (Izobraževanje in usposabljanje), pionirji, mladinci in gasilci pripravniki opravljajo usposabljanje in izpite v PGD oziroma GZ v skladu s sprejetim programom za usposabljanje gasilske mladine.

vescine

 

Pionir ( od 7. do dopolnjenega 11. leta)

pionirZa pridobitev čina "Pionir" mora otrok uspešno pridobiti bronasto preventivno značko in vsaj eno veščino (preventivec, plavalec, kolesar) 

GRADIVO: 

Bronasta značka - LITERATURA

Bronasta značka - PROSOJNICE

Bronasta značka - VPRAŠANJA

Mladinec ( od 12. do dopolnjenega 13. leta)

mladinecZa pridobitev čina "Mladinec" mora otrok uspešno pridobiti srebrno preventivno značko in vsaj eno veščino (naravoslovec-gozdar, arhivar, kurir, likovnik

GRADIVO: 

Srebrna značka - LITERATURA

Srebrna značka - PROSOJNICE

Srebrna značka - VPRAŠANJA

Mladinec ( od 14. do dopolnjenega 16. leta)

mladinecZa pridobitev čina "Mladinec" mora otrok uspešno pridobiti zlato preventivno značko in vsaj eno veščino (računalničar, novinar-fotograf, bolničar, vodič, glasbenik

GRADIVO: 

Zlata značka - LITERATURA

Zlata značka - PROSOJNICE

Zlata značka - VPRAŠANJA