NAŠI ZAČETKI – LETO 1976

Medobčinska gasilska zveza in občinski štab za civilno zaščito Koper sta predlagala Krajevni skupnosti Marezige, da za svoje območje ustanovi društvo. Na pobudo Andreja Bajta, poveljnika MGZ-ja je Lucjan Goja februarja 1976 na sestanku krajevne organizacije ZSMS Babiči predlagal ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva v Babičih.

Po tem sestanku so se sestali vaščani in ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev gasilskega društva. Med pripravami je potekala gradnja garaže in tečaj za izprašane gasilce. Izpit je že pred ustanovitvijo društva opravilo 31 bodočih članov. Ob ustanovitvi je društvo imelo žensko desetino in 16 pionirjev.

Skupinska slika članov ob ustanovitvi (1976)

Prostovoljno gasilsko društvo Babiči je bilo svečano ustanovljeno na občnem zboru 15. maja 1976 – na občinski praznik Občine Koper - in v uporabo je prevzelo garažo, v kateri je bilo rabljeno kombinirano vozilo TAM 4500V prvem upravnem odboru je bil predsednik Vojko Umer in poveljnik Klavdij Belič. Izvoljeni so bili tudi drugi organi društva.

Postroj ob svečani otvoritvi garaže (1976)

Septembra istega leta je potres prizadel Tolminsko. Člani društva so se nemudoma zbrali in odšli v vas Podbela, kjer so pomagali domačinom pri odpravi posledic potresa. To je bila prva večja intervencija in pomoč prizadetim v naravni na državni ravni.

ZAGON DRUŠTVENEGA DELOVANJA– LETO 1978

Z delovanjem društva se je pokazala tudi potreba po dodatnih prostorih, kjer bi se sestajali člani društva. Odločili smo se, da bomo nad garažo zgradili dodatne prostore. S svojim delom smo 26. novembra 1978 predali v uporabo končan gasilski dom.

Na otvoritvi je prišlo do zamisli o ustanovitvi gasilske godbe. V sodelovanju s Prosvetnim društvom Ivan Cankar iz Marezig je prišlo do organiziranja gasilske godbe na pihala. Že naslednje leto je gasilska godba tudi nastopila. Na žalost se delovanje ni utrdilo in zamisel o gasilski godbi ni uspela, je pa sodelovanje s Prosvetnim društvom Ivan Cankar ostalo do današnjih dni.

Gradnja društvenih prostorov

Leta 1978 se je staremu kombiniranemu vozilu pridružilo novo vozilo UAZ. Novega vozila smo se veselili, saj je to pomenilo večjo mobilnost pri gašenju požarov v naravi.

Januarja 1980 se je nekaj članov udeležilo tečaja in tekmovanja za strojnike. Leta 1981 je OGZ organizirala tečaj za nižje gasilske častnike, ki se ga je udeležil in zaključil tudi naš član Vladimir Marancina. Kombinirano vozilo TAM 4500 je v teh letih začelo kazati svojo starost. Tako smo ga leta 1984 s pomočjo Obalne gasilske zveze zamenjali z orodnim vozilom TAM 80 s pripadajočo opremo.

KRIZNO OBDOBJE 

Prišli so tudi težki časi, ko društvo ni delovalo zadovoljivo. Toda po vsakem dežju pride sonce. Generacija se je menjala, pionirji in mladinci so postali člani in leta 1990 je društvo z novim elanom ponovno oživelo. Tega leta je izpit za izprašanega gasilca opravilo kar nekaj članov, sprejeli pa smo tudi nove člane. Robert Obad je opravil izpit za čin gasilskega častnika.

Leta 1991 je poveljstvo prevzel Mavricijo Košanc. Tega leta so se zgodili dogodki, ki so globoko zaznamovali vso družbo - osamosvojitev Slovenije. Sledile so spremembe, ki so vplivale tudi na prostovoljna gasilska društva. Družba ni več tako skrbela za gasilstvo, kot je nekoč. Gasilci so bolj izpostavljeni na delovnem mestu, saj njihova odsotnost v primeru požara bolj pade v oči. S privatizacijo vsak skrbi bolj zase in družba je postala bolj sebična. Mislim pa, da so se negotove razmere v gasilstvu le popravile, ko je Državni zbor RS sprejel potrebne zakone za našo nemoteno delovanje. 

NOVEJŠA ZGODOVINA

Leta 1996 smo izvolili novo vodstvo društva, predsednik je postal Franko Bržan, poveljnik pa Robert Obad. V tem letu smo zgradili sanitarije za potrebe društva, leto pozneje pa smo uredili lastništvo gasilskega doma.

Gasilski dom po izgradnji sanitarij

Zadnja leta pa nas vodi želja in potreba po novi zaščitni opremi in vozilih za še uspešnejše posredovanje in pomoč pri nesrečah in požarih. Tako smo leta 2001 nabavili večje število delovnih oblek s čeladami, čevlji in rokavicami ter s pomočjo Mestne občine Koper, Obalne gasilske zveze Koper, sponzorjev ter z lastnimi sredstvi kupili vozilo Mitsubishi L200 za gozdne požare z vso pripadajočo opremo. Te pridobitve so društvu dale še večji zagon.

  V uporabo smo pridobili dodatno garažo. Dvanajst mlajših članic in članov našega društva je opravilo tečaj za izprašenega gasilca in šest članov tečaj za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov. V zadnjem obdobju pa je društvo s pomočjo države, Mestne občine Koper, Obalne gasilske zveze Koper, Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, sponzorjev ter z lastnimi sredstvi pridobilo še dodatno opremo. Tako smo v uporabo prevzeli še štiri dihalne aparate, deset kompletov intervencijskih zaščitnih oblek in tudi dve vozili. Gasilsko vozilo Zastava smo za simbolično ceno pridobili od Gasilske brigade Koper in ga v letu dni obnovili in opremili. Vozilo Mercedes Vito pa smo rabljeno kupili z lastnimi sredstvi in kreditom Banke Koper.

Leta 2005 smo izvolili novo vodstvo. Predsednik je postal Iztok Umer, poveljnik pa Mavricijo Košanc. Oktobra smo sodelovali na vaji »požar v knjižnici Srečka Vilharja« v Kopru.

V letu 2005 se je začel postopek za nabavo novega vozila GVC 16/25 in se v letu 2006 uspešno zaključil. S pomočjo Mestne občine Koper smo pridobili novo vozilo Mercedes Atego, ki omogoča gasilcem pravočasno in kvalitetno posredovanje ob požarih. Uredili smo tudi garažne prostore za novo vozilo.

Vozni park leta 2006