Prostovoljno gasilsko društvo Babiči je bilo ustanovljeno 15. maja 1976. Že od samega začetka je društvo aktivno včlanjeno v Obalno gasilsko zvezo Koper. Gasilska enota pogodbeno opravlja javno gasilsko službo, operativna in preventivna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje v Mestni občini Koper. Operativna enota pokriva požarni okoliš Marezige, katerega sestavljajo krajevne skupnosti z naselji: 

KS Boršt

KS Marezige

KS Vanganel

Naselja

Boršt, Glem, Labor

Babiči, Bočaji, Kozloviči, Lopar, Marezige, Montinjan, Trsek, Truške

Bonini, Čentur, Vanganel

Število prebivalcev

326

1.250

1.395

Število gospodinjstev

123

420

457

Skupna površina

950 Ha

1.890 Ha

680 Ha

Površina gozdov

528 Ha

1.370 Ha

151 Ha

Skupno je na našem okolišu 14 naselij, medseboj oddaljenih in z razpršeno porazdelitvijo poselitve. Skupna površina požarnega okoliša znaša 3.520 Ha, od tega je kar 2.049 Ha površine prekrite z gozdovi visoke stopnje požarne ogroženosti. Po zadnjih statističnih podatkih iz leta 2017, na našem požarnem območju prebiva skupno 2.971 prebivalcev v 1.000 gospodinjstvih. 

Pozarni okolis PGD Babici

Skladno z operativnim načrtom MOK enota po potrebi intervenira tudi po vseh ostalih požarnih okoliših v Mestni občini Koper ter se redno odziva na pomoč ob večjih dogodkih in intervencijah na območju regije in ostalih predelov države. Društvo je vključeno tudi v program Portalnih gasilcev in posreduje v primeru nesreč v dvocevnih cestnih predorih Kastelec, Dekani in Markovec.

Gasilska enota PGD Babiči je po sklepu o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč MOK razvrščena v II.kategorijo