Jedro delovanja društva predstavlja gasilska operativna enota, katera je sestavljena iz 36 operativnih gasilk in gasilcev in 7 gasilcev razporejenih v rezervni sestav. Ti so usposobljeni in psihofizično sposobni za opravljanje nalog javne gasilske službe. V društvu namenjamo velik poudarek na izobraževanju in opremljenosti, tako skupni kot osebni zaščitni opremi. Le strokovno podkovan in kvalitetno opremljen gasilec je lahko kos in bolj varen pri opravljanju zahtevnih nalogah.

IDA

25

GNPA

15

GNPB

4

STR

13

GNO

2

URP

25

NS

6

P1*

6

RV

1

TRE

15

BOL

20

SOD

1

MEN

11

INŠ

3

PREV

1

Usposabljanje za gašenje s pomočjo helikopterja (Modul B)

21

 

Operativna enota je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje razvrščena v program Portalnih gasilcev. Skladno z merili o organiziranosti in opremljenosti le teh imamo v svojem sestavu tudi 15 gasilcev, ki imajo uspešno opravljeno usposabljanje za gašenje v dvocevnih cestnih predorih.